En återbruksinventering måste man göra enligt plan- och bygglagen

En återbruksinventering (ÅBI) måste man göra enligt plan- och bygglagen. Vi inventerar och går igenom de artiklar och produkter som är återbrukbara. Allt fotograferas, mäts och mängdas via den digitala plattformen Dacke.Online vilket gör det möjligt att ta del av alla data i realtid.

Återbruksvärdering

När du anlitar Kompanjonen får du inte bara en inventering utan en komplett ekonomisk och miljömässig kalkyl som hjälper er fatta rätt beslut i er återbruksprocess, vi kallar det återbruksvärdering.

 

Förstudie

Enkel ÅBI

Stor ÅBI

Preliminär återbruksinventering *

Rekommendation

På distans

Platsbesök

Research

Skriftlig rapport, värdering

Intyg av genomförd återbruksinventering (ÅBI)

Återbruksinventering **

Märkning

Miljö-/materialinventering ***

Tillval

* Preliminärt inventerade artiklar är ej inventerade i detalj.
** Inventerade artiklar är räknade och placeringsangivna.
*** Utförs av utvald samarbetspartner