Du visar för närvarande Styrpinnen 22 – Humlegården Fastigheter

Styrpinnen 22 – Humlegården Fastigheter

I samband med förändringar av de nyare delarna i fastigheten var vi på plats i Styrpinnen 22 för en återbruksinventering. I början av 1940-talet lät arkitekt Ivar Tengbom uppföra denna byggnad vars vackra, äldre interiör till stor del fått bevaras och omhändertagits väl.